ilman
laatu.eu

ilmanlaatu.eu

Hankkeen partnerit ovat: Helsingin kaupunki, Helsingin yliopisto, Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY, Ilmatieteen laitos, Vaisala Oy, Useless Company ja Forum Virium Helsinki. Hanke on Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) innovatiivisia kaupunkihankkeita tukevan Urban Innovative Actions (UIA) –toimenpiteiden rahoittama.

Kaupunkipyörän kausi 2021

Kaupunkipyörän kausi 2021

  Viime vuoden lopussa toteutetussa Oma Ilmanlaatu –äänestyksessä suosituin paikallisen ilmanlaadun parantamiseen tähtäävä toimenpide oli HSL:n...

Mikä on HOPE-hanke?

HOPE-hanke kehittää uutta ilmanlaadun täsmätietoa ja sen innovatiivista hyödyntämistä kaupunginosa- ja asukastasolla. Ilmanlaatua mitataan sekä kiinteästi asennetuilla että kannettavilla henkilökohtaisilla ilmanlaatusensoreilla.  Hankkeessa etsitään ratkaisuja ilmanlaadun parantamiseen ja otetaan käyttöön osallistavan budjetoinnin malli, jossa kohdealueiden asukkaat vaikuttavat parhaimpien keinojen valintaan.