Vastaa ilmanlaatu-kyselyyn

HOPE-hanke selvittää Helsinkiläisten kokemuksia, käsityksiä ja asenteita liittyen kaupungin ilmanlaatuun ja ilmansaasteiden terveysvaikutuksiin. Kyselyllä kerätään taustatietoa hankkeen käyttöön ja se tullaan toteuttamaan uudelleen hankkeen  päättyessä. 

Kysely on auki syyskuun loppuun saakka ja se on suunnattu kaikille Helsinkiläisille.

Vastaa kyselyyn osoitteessa:
https://link.webropolsurveys.com/S/DB0F9C3ACC5AFC9C 

ARKISTO