Tietopyyntö julkaistu HILMA-portaalissa: ilmanlaatua parantavat tuotteet, palvelut ja muut ratkaisut

HOPE-hankkeen tietopyyntö koskien ilmanlaatua parantavia uusia tuotteita, palveluja ja muita ratkaisuja on julkaistu HILMA-portaalissa.

HOPE-hanke etsii uusia innovatiivisia ilmanlaatua parantavia ratkaisuja, tuotteita, palveluita tai muunlaisia ratkaisuja. Ilmanlaadulla viitataan sekä ulkoilmaan yleisesti, ilmansaasteisiin ja muihin ilman epäpuhtauksiin ja edellisten erilaisiin negatiivisiin terveysvaikutuksiin. Painopiste on kaupunkiympäristön ulkoilmassa sekä rakennusten osalta ulko- ja sisäilman rajapinnoissa.  

Tietopyynnön avulla toteutetaan markkinakartoitus ja valmistellaan vuoden 2020 keväällä jätettävää varsinaista tarjouspyyntöä. Tietopyynnöllä kartoitetaan markkinatarjontaa, potentiaalisia toimittajia, hinnoittelumalleja ja kustannustasoa sekä selvitetään suunnitteilla olevaan hankintaan liittyviä kysymyksiä. 

Tulevan tarjouspyynnön ohella HOPE-hanke järjestää vuonna 2020 yhdessä avoimen innovaatiokilpailun yrityksille samasta ilmanlaadun parantamisen tematiikasta. 

Tutustu tietopyyntöön osoitteessa:  https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/notice/view/2019-019310 

ARKISTO