Ilmanlaadun mittaukset käynnissä Pakilan seudulla

HOPE-hanke mittaa parhaillaan asukkaiden kanssa paikallista ilmanlaatua kannettavilla ilmanlaatusensoreilla Pakilan, Paloheinän,  Pirkkolan, Maunulan ja Torpparinmäen alueilla.

Mittaukset käynnistyivät lokakuun lopussa ja sensorilaitteita on kentällä käytössä tällä hetkellä noin 40 kappaletta. Sensorilaitteiden mittaustuloksia niiden kantajille havainnollistavat henkilökohtaiset verkkosivut on päivitetty aiempaa visuaalisempaan ja käyttäjäystävällisempään muotoon, sensorilaitteisiin on nyt mahdollista liittää halutessaan Moprim Oy:n erillinen mm. käyttäjän liikkumisen hiilidioksiidipäästöt laskeva Mobility Meter-sovellus ja mittausten ensimmäisiä tuloksia analysoidaan parhaillaan Helsingin yliopistolla.  

 Esimerkkinä mittausten ensimmäisistä tuloksista yllä olevaan karttakuvaan on aggregoitu PM2.5 pienhiukkasten esiintymisen ‘hotspotit’ ensimmäisten kahden viikon ajalta kuten alueella liikkuvat sensorit ovat niitä havainneet. Pitoisuudet ovat sitä suuremmat, mitä tummempi neliö on.  Sensorilaittieden mittaussuureet ovat pienhiukkaset PM 2.5 ja PM10, hiilimonoksidi, typpimonoksidi, otsoni, lämpötila, ilmanpaine ja suhteellinen kosteus, sekä laitteen sijaintitiedot. 

Mittausjakso kestää tammikuun loppuun. Pakilan seudun mittauskampanja toistetaan uudelleen syksyllä 2020. 

 

ARKISTO

Oma ilmanlaatu Pakila

 Äänestä ja vaikuta Helsingin ilmanlaatuun:  https://hope.useless.fi/  Oma ilmanlaatu on Healthy...

Oma ilmanlaatu Jätkäsaari

 Äänestä ja vaikuta Helsingin ilmanlaatuun:  https://hope.useless.fi/  Oma ilmanlaatu on Healthy...

Oma ilmanlaatu Vallila

 Äänestä ja vaikuta Helsingin ilmanlaatuun:  https://hope.useless.fi/  Oma ilmanlaatu on Healthy...