#Ilmanlaatu-interventiokokeilu Vallilassa: HEKA ottaa käyttöön pölyämättömät hiekoitusmateriaalit

Helsingin kaupungin asunnot Oy HEKA ottaa tammikuussa käyttöön pölyämättömän esipestyn hiekoitusmateriaalin Vallilassa talveksi 2020.  

Katupöly ja sen sisältämät terveydelle erityisen haitalliset pienhiukkaset ovat ongelma keväisin Vallilassa Mäkelänkadun ja Sturenkadun katukuiluissa ja niiden ympäristössä johtuen kadun korkeista läpikulkuliikenteen määristä suhteessa katujen kapasiteettiin (linkin takaa HSY:n mittaustietoa aiheesta). Ajoneuvoliikenteen pakokaasupäästöjen ohella erityisesti nastarenkaiden käyttö kuluttaa katujen pintoja tuottaen haitallisia hiukkaspäätöjä. Mäkelänkatua pitkin kulkee vilkkaan julkisen liikenteen sekä henkilöautoliikenteen ohella suuri määrä raskasta kuljetusliikennettä joiden lisäksi myös raitiovaunukiskot sekä vaunujen pyörät ja jarrut tuottavat pienhiukkaspäästöjä. Katupölyä torjutaan ajoratojen systemaattisella painepesemisellä mutta suuret liikennemäärät tekevät tehokkaasta pesemisestä haastavaa.  

Pienemmässä osassa kevään katupölyongelman syntymisessä on talven aikana liukkaudentorjuntamateriaalina jalkäkäytävillä ja kiinteistöjen piha-alueilla yleensä käytettävä hiekoitussora. Pölyämiseen vaikuttaa soran raekoko ja onko materiaali pesemätöntä tai esipestyä.

Helsingin kaupungin asuunot Oy:llä on Vallilassa mm. Mäkelänkadulla, Karstulantiellä ja Kangasalantiellä sekä Puu-Vallilassa yhteensä 17 taloyhtiötä joiden huollosta sekä kiinteistöjen katualueiden ylläpidosta vastaa keskitetysti yhtiön oma huolto. HEKA:n Vallilan kiinteistöille on hankittu HOPE-hankkeen toimesta esipestyä pölyämätöntä suurirakeista heikoitussoraa koko vuoden 2020 tarpeisiin. 

Kokeilun tarkoituksena on osaltaan tutkia liukkaudentorjuntamateriaalin vaikutuksia alueen ilmanlaatuun myöhemmin keväällä, jolloin hankkeen kolmas joukkoistettu ilmanlaadun mittauskampanja toteutetaan Vallilan, Hermannin, Kumpulan, Toukolan ja Arabianrannan alueilla.  

Ottamalla esipesty hiekoistussora käyttöön talven ajaksi yhteensä 17:ssa taloyhtiössa samanaikaisesti saadaan aikaan laajempi  kattavuus kaupunginosan tasolla kuin mitä olisi mahdollista sitouttamalla kokeiluun alueen yksittäisiä taloyhtiöitä.  Pölyämätön hiekoitusmateriaali vähentää huomattavasti myös kiinteistöhuollon työntekijöiden välitöntä altistumista haitallisille pienhiukkasille työssään. Tarkoituksena on laajentaa kokeilua myöhemmin, jos sen vaikuttavuudesta saadaan näyttöä.  

Hankinta on ensimmäinen kokeilu HOPE-hankkeen ilmanlaatuinterventioista, joita tullaan toteuttamaan vuosien 2020 ja 2021 aikana  Vallilan ja Pakilan seuduilla sekä Jätkäsaaressa. 

(Kuva: Sami Keinänen/Flickr) 

ARKISTO