Koronavirusepidemian vaikutukset kaupunkien ilmanlaatuun

Koronavirusepidemian seurauksena liikennemäärät ovat vähentyneet ja kaupunkien ilmanlaatu parantunut. Suomessa liikenteen tuottaman typpidioksidin pitoisuudet kaupungeissa olivat noin 40 % normaalia pienempiä. Vastaavia muutoksia on todettu myös Euroopan kaupungeissa.

Suomessa katupöly kuitenkin heikentää ilmanlaatua useilla paikkakunnilla, kun talven aikana kertynyt katupöly nousee ilmaan kuivilta tien pinnoilta. Pölypitoisuuksia pienennetään katujen pesulla ja pölynsidonnalla.

Lue lisää: https://www.ilmatieteenlaitos.fi/tiedote/1266929463

 

Artikkelin kuvassa on esitetty typpidioksidin pitoisuudet pääkaupunkiseudun vilkasliikenteisissä mittauspaikoissa 18.3.2020 alkaneen poikkeustilan aikana. Vertailuaineistoina ovat maaliskuu 2019 ja 1.-17.3.2020. (Kuva: HSY)

 

 

 

ARKISTO