Puun pienpoltto heikentää ilmanlaatua pohjoismaisissa kaupungeissa

Ilmatieteen laitos on julkaissut tiedotteen tutkimuksen tuloksista, jossa vertailtiin puun pienpolton päästöjä pohjoismaisissa kaupungeissa.

Puun pienpoltolla on merkittäviä vaikutuksia ilman pienhiukkasten pitoisuuksiin ja väestön terveyteen. Helsingissä puun polttaminen kiinteistöjen tulisijoissa aiheuttaa vuositasolla enimmillään 15 prosenttia pienhiukkasten pitoisuuksista.

Tutkimuksessa selvitettiin, miten puun pienpoltto vaikuttaa ilman pienhiukkasten pitoisuuksiin Helsingissä, Oslossa, Kööpenhaminassa ja Uumajassa. Puun poltosta peräisin olevien pienhiukkasten osuus pitoisuuksista oli selvästi suurin Oslossa: keskeisillä alueilla 30–60 %. Pienpolton osuus oli toiseksi suurin Uumajassa (8–22 %), sitten Kööpenhaminassa (0–20 %).

Pienpoltto on suurin kotimainen pienhiukkasten lähde. Aiemmissa Ilmatieteen laitoksen, SYKEn ja THL:n tutkimuksissa on havaittu, että puun pienpoltto aiheuttaa Suomessa vuosittain noin 200 ennenaikaista kuolemaa.* Kaikkiaan ilmansaasteiden on arvioitu aiheuttavan Suomessa noin 2 000 ennenaikaista kuolemaa vuosittain.

 

Puuta poltetaan ja pitoisuuksia rajoitetaan pohjoismaisissa kaupungeissa eri tavoin

Puun polton käyttötavat vaihtelivat huomattavasti tutkituissa kaupungeissa. Helsingissä ja Kööpenhaminassa puun poltto on yleisintä esikaupunkialueilla, pientalojen lämmityksessä. Oslossa puun poltto on yleistä myös kaupungin keskustassa, ja siellä puuta käytetään myös suurempien asuinrakennusten lämmittämiseen.

Pohjoismaissa puun polton haitallisia vaikutuksia yritetään hallita erilaisin tavoin: tiedottamalla, taloudellisilla ohjaustoimilla ja hallinnollisin toimin. Esimerkiksi Tanskassa ja Norjassa on saatu hyviä tuloksia ottamalla käyttöön taloudellisia kannustimia vanhojen uunien ja takkojen korvaamiseksi uusilla, puhtaammilla laitteilla. Ruotsissa puunpolttoa on pyritty rajoittamaan muun muassa kieltämällä se kokonaan tietyillä alueilla tai kieltämällä ns. mukavuuskäyttö lämpiminä vuodenaikoina. Kaikissa tutkituissa maissa on järjestetty tiedotuskampanjoita puhtaamman puunpolton edistämiseksi.

Koko tiedote on luettavissa täältä:
https://www.ilmatieteenlaitos.fi/tiedote/1282494452

 

Kuva:  HOPE-hanke 

 

ARKISTO