Asukkaat mittaavat ilmanlaatua kesällä Jätkäsaaressa ja Vallilassa

Helsingin Jätkäsaaren ja Vallilan seudun asukkaat pääsevät mittamaan paikallista ilmanlaatua HOPE-hankkeen kannettavilla ilmanlaatusensoreilla kesän aikana.

Viime vuonna aloitimme ilmanlaatutiedon keräämisen kaupunginosa- ja asukastasolla Jätkäsaaressa ja Pakilan seudulla.  Tänä kesänä jatkamme ilmanlaadun mittauksia yhdessä asukkaiden kanssa. Etsimme nyt vapaaehtoisia keräämään ilmanlaadun täsmätietoa kannettavilla ilmanlaatusensoreilla.

HOPE-hanke jakaa asukkaille kesän ajaksi käyttöön ilmanlaatua mittaavan ulkona liikkuessa mukana kannettavan sensorilaitteen. Älypuhelimeen asennettavan sovelluksen kautta sensorin kantaja saa tietoa ilmanlaadusta omassa välittömässä ympäristössään. Sensori kulkee hyvin esimerkiksi laukkuun ripustettuna.

Vaatimuksena osallistumiseen on  vähintään 18 vuoden ikä ja Android-älypuhelin. Etsimme ilmanlaatutiedon kerääjiä tällä hetkellä erityisesti Jätkäsaaren ja Vallilan alueilta. Edellä mainituilla alueilla asuminen ei ole edellytys mittauksiin osallistumiseen, vaan mukaan voi osallistua mikäli asioit säännöllisesti Jätkäsaaren tai Vallilan alueella esim. töiden tai vapaa-ajan merkeissä.

Mittauksilla testataan tapoja luoda entistä tarkempaa tietoa ilmanlaadusta ja uusia tapoja hyödyntää ilmanlaadun dataa. Mittaajat pääsevät myös itse tutkimaan omia mittaustuloksiaan. Huolehdimme tarkasti siitä, ettei yksittäistä ihmistä voi mittausdatasta tunnistaa. Sensoreiden jakelu aloitetaan 1.6.2020 alkaen ja mittaukset kestävät kolme kuukautta.

Mittaustulosten pohjalta seudun asukkaat pääsevät päättämään ilmanlaadun parannustoimenpiteistä HOPE-hankkeen osallistavalla budjetoinnin kokeilujen kautta syksyllä Jätkäsaaressa ja keväällä 2021 Vallilassa.


Ilmanlaatutiedon mittaajaksi voi ilmoittautua tämän linkin kautta 

Sensoreita jaettaessa ei tulla järjestämään erillisiä infotilaisuuksia ja sensorien jako mittaajille tullaan jaksottamaan niin, ettei ihmisiä keräänny samaan paikkaan kerralla 10 henkilöä enempää.  Sensorien jakaminen tullaan myös järjestämään sään salliessa ulkona.

Mikäli olit ilmoittautunut mukaan maaliskussaa Vallilan alueella COVID-19 epidemian puhkeamisen vuoksi peruttuun mittauskampanjaan sinun ei tarvitse ilmoittautua uudestaan. 

 

ARKISTO