Kohdennettua katujen pesua Jätkäsaaressa kesän 2020 aikana

Helsingin Jätkäsaaren rakentuminen jatkuu pitkälle kuluvan vuosikymmenen loppuun ja siten toimenpiteitä alueella ilmanlaatua heikentävän työmaapölyn leviämisen hallitsemiseksi on jatkettava ja kehitettävä edelleen. Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) on tehnyt jaksoittaisesti kohdennettua työmaapölymittausta Atlantinkadulla vuodesta 2019 lähtien. 

Helsingin kaupungin vetämän HOPE-ilmanlaatuhankkeen toimesta tehostamme kesän 2020 aikana pilottiluonteisesti katuverkoston ylläpitoa Jätkäsaaressa työmaatoiminnan myötä syntyvän pölyn leviämisen lieventämiseksi. STARA:n painepesevä imulakaisukone (PIMU) tulee pesemään viikoittain valikoituja katuosuuksia Jätkäsaaressa ja tarvittaessa suoritamme erikseen myös pölynsidontaa ruiskutettavalla suolaliuoksella. Samalla laajennamme Jätkäsaaressa kiinteiden ilmanlaadun seurantalaitteiden verkostoa. Näin saavutamme laajemman ja yksityiskohtaisemman kokonaiskuvan Jätkäsaaren paikallisesta ilmanlaadusta ja sen haasteita. 

HOPE-hanke järjesti kevään katupölykauden aikana maalis-huhtikuussa vastaavia paikalliseen ilmanlaadun mittaamiseen sidottuja kokeiluluonteisia kohdennettuja katujen pesuja Vallilassa.

Syksyllä Jätkäsaaren ja Vallilan asukkaat pääsevät suoraan äänestämään paikallisista ilmanlaatua parantavista toimenpiteistä osana hankkeen osallistuvan budjetoinnin kokeiluita. Hankkeen ilmanlaatutoimenpiteet jatkuvat vuoden 2021 loppuun.  

 

ARKISTO