HOPE Innovaatiokilpailu 2020

HOPE-hanke kutsuu nyt yritykset mukaan parantamaan Helsingin ilmanlaatua. Hankkeen ilmanlaatu-teemainen innovaatiokilpailu on käynnissä. Kilpailuaikaa on jatkettu kestämään 31.7.2020 saakka. 

Helsingissä kehitetään kaupunkilaisten käyttöön reaaliaikaista, luotettavaa ja tarkkaa tietoa ilmanlaadusta. HOPE-hankkeessa ilmanlaatua seurataan kolmessa ilmanlaatuhaasteiltaan erityyppisessä ympäristössä: Jätkäsaari, Pakila ja Mäkelänkatu–Kumpulankatu Vallilassa. Euroopan unioni on myöntänyt hankkeelle 4,7 miljoonan euron rahoituksen. 

Urban Innovative Action – Healthy Outdoor Premises for Everyone HOPE on Helsingin kaupungin koordinoima hanke, jossa kehitetään uutta ilmanlaadun täsmätietoa ja sen innovatiivista hyödyntämistä kaupunginosa- ja asukastasolla.

Hankkeen innovaatiokilpailussa haetaan teemakohtaisia innovaatioita yrityksiltä kokeiltavaksi aidossa ympäristössä. Kilpailussa hyödynnetään hankkeen aikana kerättyä mittausdataa, asukkaiden ja yritysten ideoita ja ehdotuksia sekä Helsingin alueella saatavissa olevaa avointa dataa. Kokeilujen kokonaisarvio on yli 200 000€. 

Tarjolla on myös huipputason sparrausta innovatiivisen ratkaisun kehittämiseen. Merkittävä osa palkintoa on osallistujien medianäkyvyys ja aito mahdollisuus skaalata innovaatiosta syntyvää liiketoimintaa.

Kilpailu toteutetaan hankintalain mukaisin ehdoin kokeiluina, joissa tekijänoikeus säilyy osallistujilla. Osallistujan on oltava rekisteröity yritys tai yritysryhmä, jossa pitää olla nimetty ryhmää edustava yritys. Käyttökieli kilpailuissa ja kokeiluissa on suomen kieli. Osallistua voi myös englanninkielisellä materiaalilla.

Jos sopivia tarjouksia ei saada riittävästi, voidaan osa palkinnoista jättää jakamatta.

Kilpailuun osallistutaan verkkolomakkeella 15.3.2020 alkaen. Kilpailu kestää 31.7.2020 klo 23:59 saakka. 

 

Tarjouslomake 

Tarjouspyyntö 2.4.2020

HILMA-ilmoitus

Voittoluokat

Päivitetty tarjouspyyntö 17.3.2020

Alkuperäinen tarjouspyyntö 12.3.2020

Yleisesti kokeiluiden tavoitteena ovat:

 • Palvelut tai palveluinnovaatiot, jotka liittyvät ilmanlaatuun (AQ Interventions) ja niiden tulee jotenkin yhdistyä seuraaviin neljään elementtiin:
  • Ilmanlaatu
  • Tietotekniset ratkaisut
  • Asukkaat
  • Ilmanlaatua parantavat toimenpiteet ja toiminta 

(Nämä ovat hankkeen keskeisiä alueita, joihin haetaan hyödyntäviä, kehittäviä ja yhdistäviä teknologioita)

 • Osallistuja voi tarjota ratkaisuja liittyen ilmanlaatutiedon visualisointiin ja esittämiseen, erilaisia tietolähteitä yhdistellen, asukkaiden tarpeita ja omia innovaatioita yhdistellen
 • Erityistä painoarvoa annetaan ehdotuksille, joissa hyväksikäytetään joitain uusia ja mullistavia teknologioita (päätavoitteeseen pyrkien) kuten virtuaalisuutta (Virtual/Augmented Reality) sekä AI (Artificial Intelligence- eri muodoissaan)
 • Erityistä painoarvoa annamme ratkaisuille ja palveluille, joissa on jotain mallia tai mallintamista ennakoivuuteen tai ennustettavuuteen liittyen 

Erityisesti haemme ratkaisuja, joiden avulla asukkaat voivat kehittää asuinalueitaan ja jotka auttavat asukkaita suunnittelemaan toimintaansa havaittujen toimintamallien sekä kerätyn tiedon (datan) avulla.

Toivomme ja uskomme, että uusilla innovaatioilla päästäisiin helposti ymmärrettävän ja luotettavan ilmanlaatutiedon jakamiseen ja soveltamiseen yksilö- ja asukastasolla.

Odotamme innolla innovaatioita kolmella teema-alueella.


Teemat:

1. IoT-teema

Mahdollisuuksia laitteiden ja niihin läheisesti liittyvien sovellustenkehittäjille. Dataa syntyy uusilla laitteilla, yhdistellään mahdollisesti olemassaolevaan ja esitetään nokkelalla tavalla.


2. Data ja AI-teema

Olemassa olevia tietolähteitä käyttäen ja yhdistellen syntyy uusia oivalluksia ja toimintaa tukevaa opastusta sekä tietoa. Tekoäly, koneoppiminen ja/tai uudet algoritmit ovat mukana innovaation totetutuksessa.


3. Cross-Innovation–teema

Ristiinmenevät innovaatiot muodostuvat teemojen 1 ja 2 ratkaisuista, lisäten niihin vielä jotain uutta ja ennenkokematonta.

Näissä innovaatioissa on ajatus ja toteutus vapaa, tavoitteena tuottaa hankkeen löydöksiä ja avointa dataa hyödyntäen, kansalaisille ja/tai päättäjille, uutta ja innovatiivista palvelua.

Eduksi on, että käyttötapaukset on kuvattu selkeästi ja että  innovaatio olisi monistettavissa. Kokeilujakson aikana palvelu on toteutettava riittävillä resursseilla.

Innovaatiokilpailusta tulee hankintailmoitus HILMA-palveluun. Linkki tarjouslomakkeeseen tullaan lisäämään tälle sivulle.

Toteutuksissa on käytettävissä datalähteitä, joidan kuvaus ja ohjeistus tulee tänne.

 

Kick-off ja infotilaisuudet

Innovaatiokilpailusta järjestetään 9.6.2020 klo 9.00-11.00 kick-off tilaisuus. 

 TILAISUUS JÄRJESTETÄÄN ON-LINE WEBINAARINA GoToWebinar-järjestelmän kautta.
Ilmoittautuneille lähetään ennen tilaisuutta kutsulinkki sähköpostiin. 

Ilmoittautuminen kick-off tilaisuuteen tämän linkin kautta. 

 

Jokaiselle teemalle tullaan järjestämään myös omat erilliset info-tilaisuudet, jotka myös lähetetään Forum Virium Helsingin Youtube-kanavalla.

 

IoT-teema 10.6.2020 klo 9.00-11.00 Kalasatama Urban Lab

Data ja AI-teema 10.6.2020 klo 9.00-11.00 Kalasatama Urban Lab

Cross innovation-teema 10.6.2020 14.00-16.00 Kalasatama Urban Lab

Lisätietoja: Pekka Niskasaari pekka.niskasaari@forumvirium.fi

 

ARKISTO