Nastankaat vai kitkarenkaat? Vastaa kyselyyn nastarengaskielloista Helsingissä

HOPE-hanke tilasi toukokuussa 2020 yhteistyössä Helsingin kaupungin Kaupunkiympäristön toimialan viestinnän kanssa Kantar TNS:ltä paneelikyselyn Helsinkiläisten autoilijoiden kitkarenkaiden käytöstä ja niihin liittyvistä asenteista. 

Kyselyn tarkoituksena oli tuottaa taustatietoa HOPE-hankkeen ilmanlaatu-toimenpiteiden suunnitteluun sekä Helsingin kaupungin käynnistämään hankkeeseen, jossa määritellään periaatteet, joiden perusteella nastarenkaiden käyttöä Helsingissä voidaan jatkossa rajoittaa tietyillä kaduilla tai katuosuuksilla uuden tieliikennelain tarjoamien keinojen mukaisesti. Helsingin tavoitteena on kitkarenkaiden käytön lisääminen niin, että vuonna 2030 kitkarenkaiden osuus olisi Helsingissä 70 prosenttia. 

Kyselyn keskeisiä tuloksia pähkinänkuoressa:

  • Yleisellä tasolla vastaajista kitkarenkaiden kannattajia oli 39% ja nastarenkaiden kannattajia 33%.
  • Helsinkiläisistä autoilijoista 31 % ajaa kitkarenkailla (naiset: 24% / miehet: 38%). Suurin ero on yli 85 000€ vuodessa talouden vuosituloikseen ilmoittaneet, joista yli 40% ilmoittaa ajavansa kitkoilla.
  • Erittäin paljon vuodessa ajavat valitsevat todennäköisemmin seuraavaksi nastarenkaat, yli 30 000 km vuodessa ajavista 59%.
  • Omaan turvallisuuteen liittyvät asiat, ajettavuus ja aiemmat kokemukset rengastyypistä koetaan selvästi tärkeimpinä ominaisuuksina, kun pohditaan talvirenkaan valintaa.
  • Yli kolmannes vastaajista ei pitänyt kovinkaan tärkeänä talvirenkaan käytöstä aiheutuvien erilaisten ympäristöhaittojen vähentämistä, esimerkkiä ilmanlaadun parantaminen. Katupölyn kuitekin koki melko tai erittäin häiritseväksi noin puolet autoilijoista.

 

Verkkokysely nastarengasrajoituksista 5.–25.8.2020

Helsingin kaupunki on nyt avannut verkkokyselyn liittyen tuleviin nastakengaskieltoihin. Kyselyssä voi kertoa mielipiteensä talvirenkaiden käytöstä sekä mahdollisista nastarenkaiden käyttöön kohdistuvista kielloista jatkossa. Kyselyssä voi myös ehdottaa kohteita, joissa nastarenkaiden läpiajokiellolla olisi eniten vaikutusta ilmanlaadun paranemiseen ja meluhaittojen vähenemiseen sekä kertoa, miten liikenneturvallisuutta voitaisiin parantaa, jotta kitkarenkaiden osuus kasvaisi Helsingissä.

Kysely löytyy osoitteesta https://kerrokantasi.hel.fi/nastarenkaat.

 

 

 

ARKISTO