Green Paths -reit­tio­pas auttaa va­lit­se­maan hil­jai­sim­man ja il­man­laa­dul­taan par­haan pyö­räi­ly- ja kä­ve­ly­rei­tin

Pääkaupunkiseudulla toimivan uuden Green Paths -reittityökalun suositukset perustuvat reaaliaikaiseen tietoon ilmanlaadusta ja kaupungilla tehtyihin melutasomittauksiin. Sovelluksen avulla liikkuja välttää vilkkaasti liikennöidyt kadut, mutta pääsee silti perille kohtuullisessa ajassa.

Sovelluksen on kehittänyt Helsingin yliopiston Digital Geography Lab -tutkimusryhmä osana Helsingin kaupungin koordinoimaa Healthy Outdoor Premises for Everyone HOPE-hanketta. Nyt julkistettu sovellus on prototyyppi, joka toimii Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniaisten alueella – eli kunnissa, joissa on saatavilla sovelluksen tarvitsemaa dataa. 

 

Ter­veel­li­sem­piä ja miel­lyt­tä­väm­piä reit­te­jä

– Yleensä reittioppaat tarjoavat nopeimpia tai suorimpia reittejä, mutta miellyttävyyttä ja terveellisyyttä ei huomioida, sanoo professori Tuuli Toivonen Helsingin yliopiston geotieteiden ja maantieteen osaston Digital Geography Lab -tutkimusryhmästä.

– Ohjaamalla pyöräilijät ja kävelijät miellyttävämpään matkaympäristöön reittiopas pyrkii edistämään kaupunkiliikkujien terveyttä ja hyvinvointia. Toivomme sen edistävän myös ilmastollisesti vastuullista ja kestävää kaupunkiliikennettä, sanoo sovellusta kehittänyt Helsingin yliopiston tutkija Age Poom.

– Green Paths-sovellus on hieno esimerkki siitä, miten HOPE-hankkeessa kehitettävää aiempaa tarkempaa avointa ilmanlaatu-dataa voidaan hyödyntää ja tehdä Helsingistä kaikille parempi paikka elää ja asua, sanoo HOPE-hankkeen projektipäällikkö Jussi Kulonpalo Helsingin kaupungin Elinkeino-osastolta. 

Paik­ka­tie­to ja avoin data hyö­ty­käyt­töön

Green Paths –reittiopas  nojaa ajallisen ympäristöaltistumisen arvioinnin käsitteeseen. Työkalu optimoi reittien valinnan ympäristöaltistuksen kustannusten ja matkan keston perusteella. Tämän perusteella se tarjoaa joukon reittejä lyhimmästä pitempiin mutta terveellisempiin.

Reittiopas hyödyntää avoimia ympäristötietoja. Työkalussa käytetään reaaliaikaista ilmanlaatua koskevaa tietoa, jonka tuottamista Ilmatieteen laitos parhaillaan kehittää. Melutietojen osalta käytetään Suomen ympäristökeskuksen ja kuntien tuottamaa tieliikenteen keskimääräistä mallinnettua melutasoa. Katu- ja polkuverkosto reittioptimointiin haetaan joukkoistamalla tuotetusta OpenStreetMap-aineistoista.

Reittioppaan lähdekoodi on julkaistu avoimesti GitHubissa. Työkalu sisältää myös ohjelmointirajapinnan, jonka avulla ympäristön kannalta optimoituja reititystuloksia voidaan viedä muihin sovelluksiin. Lähdekoodin saatavuus auttaa muita kehittäjiä ottamaan ympäristökustannustekijät huomioon matkasovelluksissaan.

Green Paths -reittiopas löytyy mobiilikäyttöiseltä verkkosivustolta (suomeksi ja englanniksi).

Green Paths -reittioppaan on kehittäneet Joose Helle, Age Poom, Tuomas Väisänen ja Tuuli Toivonen Helsingin yliopiston Digital Geography Lab:issa Urban Innovation Action HOPE –  Healthy Outdoor Premises for Everyone -hankkeessa ja sitä rahoitetaan Euroopan aluekehitysrahastosta. UIA HOPE -hankkeen päävastuu on Helsingin kaupungin elinkeino-osastolla. 

 

ARKISTO