Oma ilmanlaatu Pakila

 

Äänestä ja vaikuta Helsingin ilmanlaatuun:  https://hope.useless.fi/ 

Oma ilmanlaatu on Healthy Outdoor Premises for Everyone HOPE -hankkeen osallistuvan budjetoinnin ideaan pohjautuva kokeilu.  Tavoitteena on parantaa Helsingin ilmanlaatua tarjoamalla tietoa ja keinoja miten jokainen voi vähentää omia ilmanlaatua heikentäviä päästöjään sekä  mahdollisuus päättää äänestämällä ilmanlaadun parantamiseen tähtäävistä kaupungin toimenpiteistä. Oma ilmanlaatu tarjoaa kaupunkilaisille myös väylän esittää omia ideoitaan teoiksi muille asukkaille ja toimenpiteiksi Helsingin kaupungille. 

Pakilassa ilmanlaatuun vaikuttavat puunpolton hiukkaspäästöt sekä liikenteen pakokaasut ja katupöly. Pientaloalueilla terveydelle haitalliset puunpolton pienhiukkaspäästöt voivat olla suuremmat kuin liikenteen pienhiukkaspäästöt. 

Haluatko parempaa ilmanlaatua? Selvitä oma vaikutuksesi ja äänestä osoitteessa: https://hope.useless.fi/ 
Äänestys on avoinna 2.11. – 13.12.2020.

 

ARKISTO