Oma ilmanlaatu on osallistuvan budjetoinnin ideaan pohjautuva kokeilu, jossa helsinkiläiset voivat esittää ideoita ja äänestää ilmanlaadun parantamiseen tähtäävistä toimenpiteistä. Tavoitteena on parantaa Helsingin ilmanlaatua tarjoamalla tietoa ja keinoja siitä, miten jokainen voi vähentää omia ilmanlaatua heikentäviä päästöjään. Kokeilu on osa Healthy Outdoor Premises for Everyone HOPE -hanketta.

Oma ilmanlaatu -kokeilu toteutetaan HOPE-hankkeen kohdealueilla Jätkäsaaressa, Vallilassa ja Pakilassa. Näiden kaupunginosien asukkaat voivat marraskuun ajan äänestää oman asuinalueensa haasteisiin räätälöidyistä ilmanlaatua parantavista toimenpiteistä. Toimenpiteet on suunniteltu kunkin alueen erityisiä haasteita silmällä pitäen yhdessä HOPE-hankkeen asiantuntijoiden kanssa. Äänestyksessä eniten ääniä saaneet toimenpiteet toteutetaan vuoden 2021 aikana.

”Oma ilmanlaatu -kokeilun tarkoituksena on mahdollistaa ennakkoluuloton kokeileminen, yhteiskehittäminen ja yhteinen oppiminen. Mukanaolevat kaupunginosat toimivat kokeilualustoina. Yhdessä ja jokainen omilla valinnoillamme voimme kehittää Helsingistä entistäkin paremman paikan elää ja asua kaikille”, toteaa Jussi Kulonpalo, HOPE-hankkeen projektipäällikkö Helsingin kaupungin elinkeino-osastolta.

Äänestäminen tapahtuu Oma ilmanlaatu -verkkosovelluksessa 2.11.-13.12.2020. Sovelluksessa jokainen voi tarkastella omien arjen valintojen vaikutusta ilmanlaatua heikentävien päästöjen muodostumiseen. Lisäksi palvelusta löytyy tietoa ja käytännön vinkkejä omien päästöjen vähentämiseen.

Äänestäminen ei vaadi rekisteröitymistä tai tunnistautumista. Sovellus toimii sekä mobiililaitteella että nettiselaimella. Palvelun toteutuksesta vastaa UseLess, hiilijalanjälkilaskentaan erikoistunut helsinkiläinen startup-yritys.

 

Lisätietoa
Oma ilmanlaatu-kokeilu https://ilmanlaatu.eu/omailmanlaatu/ 

Healthy Outdoor Premises for Everyone HOPE-hanke https://ilmanlaatu.eu/
 
Projektipäällikkö Jussi Kulonpalo, Helsingin kaupunki, elinkeino-osasto

Puhelin: +358 40 569 2561
Sähköposti: jussi.kulonpalo@hel.fi

 

UIA HOPE -hanke (Urban Innovative Action – Healthy Outdoor Premises for Everyone) kehittää uutta ilmanlaadun täsmätietoa ja sen innovatiivista hyödyntämistä kaupunginosa- ja asukastasolla. Ilmanlaatua mitataan sekä kiinteästi asennetuilla mittalaitteilla että asukkaille jaettavilla kannettavilla ilmanlaatusensoreilla. HOPE-hankkeessa etsitään ratkaisuja ilmanlaadun parantamiseen Helsingissä ja marraskuussa 2020 otetaan käyttöön osallistavan budjetoinnin kokeilumalli, jossa kohdealueiden asukkaat vaikuttavat parhaimpien keinojen valintaan. Hanketta toteutetaan Helsingissä Jätkäsaaressa, Vallila-Kumpula-alueella sekä Pakilan seudulla.  HOPE-hanke on Euroopan aluekehitysrahaston Urban Innovative Actions –instrumentin rahoittama.

 

 

 

 

  

 

 

ARKISTO