HOPE Innovations 4 Interventions

Onko sinulla digitaalinen ratkaisu, joka tehostaa ilmanlaatua parantavien toimenpiteiden iskukykyä? Osallistu kilpailuun, jonka palkintoarvo on yli 100 000€.

 Healthy Outdoor Premises for Everyone HOPE -hankkeen ensimmäinen innovaatiokilpailu järjestettiin kesällä 2020. Kilpailun tuloksena syntyi uusia tapoja parantaa ilmanlaadun ymmärrettävyyttä ja tiedon käytettävyyttä. Nyt jatkamme toisella kilpailulla, jossa etsimme ilmanlaadun parantamisen tehostajia.

Asukkaiden osallistaminen on  HOPE-hankkeen keskeinen elementti. Hankkeessa muun muassa mitataan kaupungin ilmanlaatua joukkoistetusti vapaaehtoisten mukanaan kantamien mittalaitteiden avulla, parannetaan Helsingin ilmanlaadun mittausverkkoa sekä kehitetään edelleen ilmanlaatua kuvaavaa AQ-indeksiä.

Hankkeessa kokeillaan myös osallistuvaa budjetointia sekä Oma ilmanlaatu-sovellusta, jossa hankkeen kohdealueiden Jätkäsaaren, Vallilan ja Pakilan asukkaat pääsevät raportoimaan omia paikallista ilmanlaatua parantavia omia toimiaan sekä äänestämään toimenpiteistä, joilla voisimme entisestään yhdessä parantaa Helsingin ilmanlaatua. Näitä toimia voidaan kutsua myös interventioiksi.

 

Hyödyksi asukkaille, kaupungille ja ilmanlaatua parantaville toimille

Innovations4Interventions-kilpailuun (I4I) voi osallistua digitaalisilla ratkaisuilla, jotka parantavat ilmanlaatuun liittyvien interventioiden iskukykyä. Ratkaisu voi olla sovellus, uusi tietovarastoratkaisu tai mikä tahansa sellainen digitaalinen ratkaisu, jolla voidaan: 

– parantaa asukkaiden elämänlaatua ja/tai terveyttä, edistäen sopivien toimenpiteiden valintaa ja/tai suosittelua

– arvioida toimenpiteiden onnistumista

– aktivoida toimenpiteitä perustuen havaintoon

– helpottaa toimenpiteiden uudelleen määrittämistä tai parantamista

– yhdistää tai automatisoida (ilmanlaadun parantamisen) toimenpideketjuja

– luoda uuden tavan kehittää (ilmanlaadun parantamisen) toimenpiteitä, myös keräämällä uusia havaintoja ja ideoita

– edesauttaa digitaalisesti jotain asukkaan löytämää haastetta/kehitysideaa 

Oletuksena on, että alueellista ilmanlaatutietoa (FMI, HSY, Vaisala, MegaSense tms.) voitaisiin hyödyntää tehokkaalla tavalla. Katso datalähde-esimerkit: FMI-ENFUSER, Megasense ja HOPE- sekä UrbanSense 5G-hankkeen data-aineistoja.   

Kilpailuun osallistuvien ehdotusten tulee hyödyntää asukkaita, kaupunkia ja sen toimintaa sekä ilmanlaatua parantavia toimia. 

Ilmanlaatua parantavia toimia ovat esimerkiksi: 

 – henkilökohtaiset toimet  ja niiden aktivointi (päästötön liikkuminen mm.)
– katujen puhdistaminen ja puhdistetun hiekoitushiekan mahdollistaminen
– puunpoltto: polttamisen osaaminen/neuvonta ja tulisijojen oikea puhdistaminen
– viimeisen kilometrin kuljetusten helpottaminen, mm. rahtipyöräkokeilut
– kitkarengasvalintojen tukeminen
– nopeus- ja liikennenäytöt sekä sovellukset.

 

Toimenpiteiden valinta alueille tapahtuu hankkeen Oma ilmanlaatu-sovelluksen äänestys-osion kautta.

Emme kuitenkaan hae näitä toimia/palveluita tarjottavaksi, vaan digitaalisia ratkaisuja, jotka tukevat, helpottavat tai edesauttavat edellä mainittujen toimien tehokkuutta ja/tai analytiikkaa.

 

Säännöt ja arviointi

Kilpailun tarkat säännöt ja arviointiperusteet löytyvät täältä.

 HILMA-hankintailmoitus. 

 

Aikataulu

Jätä tarjous viimeistään 30.12.2020 klo 23:59.

Arviointi tapahtuu joulu-tammikuun vaihteessa (2020-2021) ja kokeilujen on määrä alkaa tammikuussa 2021. Tarjousten tulee olla voimassa 31.3.2021 saakka.

Kilpailua koskeviin kysymyksiin vastaa projektipäällikkö Pekka Niskasaari, (pekka.niskasaari@forumvirium.fi).  

 

Lue lisää Forum Viriumin sivuilta: 

https://forumvirium.fi/kokeilukilpailu-innovations4interventions-forum-virium-helsinki-etsii-ilmanlaadun-parantamisen-tehostajia/ 

 

 

OSALLISTU KILPAILUUN TÄSTÄ! 

Kuva: (c) City of Helsinki / Riku Pihlanto 

ARKISTO