Ilmanlaadun digitaalinen kaksonen

HOPE-hankkeen ensimmäisessä innovaatiokilpailussa menestynyt Helsinkiläinen XD Visuals Oy on julkaissut toteuttamansa kaupungin digitaalista ilmanlaatu-kaksosta esittelevän videon. Video on katsottavissa yltä sekä yrityksen  YouTube-kanavalta, josta löytyy myös englanninkielinen versio videosta.  

Helsingin digitaalinen kaksonen visualisoi Ilmatieteen laitoksen ENFUSER 2.0 datarajapinnan kautta saatavilla olevaa ajantasaista paikallista mittausdataa Helsingistä uudella tavalla mahdollistaen ilmanlaatutiedon hyöndyntämisen aiempaa paremmin kaupungin kehittämisessä. Digitaalinen kaksonen tarjoaa uuden työkalun sekä asukkaille että suunnittelijoille sekä heidän väliseen vuorovaikutukseensa ilmanlaatutietojen keräämiseen, visualisointiin ja ilmanlaatua parantavien toimenpiteiden ideointiin ja suunnitteluun.

 
 
‘Ilmanlaatu on yksi tärkeimmistä kaupunkien viihtyisyyteen ja ihmisten terveyteen vaikuttavista tekijöistä. Näillä työkaluilla ja menetelmillä, ilmanlaatu voidaan ottaa mukaan kaupunkisuunnitteluun niin, että asukkaatkin ovat mukana ilmanlaadun parantamisen talkoissa. Näin ilmanlaadun tieteelliset mittaukset, kokemustieto, ja suunnittelu, yhdistyvät kaupungin digitaaliseen kaksoseen. Lopputuloksena syntyy entistä toimivampi, terveellisempi ja viihtyisämpi kaupunki.’ 

 

ARKISTO