Klapitrainer Pakilan seudulla

Tulisijojen pienhiukkaspäästöt voivat nousta tiiviillä pientaloalueella korkeiksi huonontaen ilmanlaatua sekä koko alueen elämänlaatua. HOPE-hanke tarjoaa Klapitrainer-palvelun syksyllä 2021 korona-rahoitusten salliessa Pakilan seudun asukkaille osana hankkeen Oma ilmanlaatu-kokeilua.  

Klapitrainer-palvelu on kehitetty tukemaan asukasta energiatehokkaan ja ympäristöystävällisen puunpolton osaajaksi ja siten vähentämään puunkäytöstä johtuvia ympäristö- ja terveyshaittoja. Kuivan ja laadukkaan polttopuun taitava käyttö vähentää päästöjä kotitalouksien puunpoltosta, jotka aiheuttavat 60 % Suomen mustan hiilen päästöistä. Klapitrainer-palvelu antaa asiakkaalle osaamista ja tietoutta oman tulisijansa parhaasta mahdollisesta käyttötavasta. Palvelu tähtää tulisijan käytön arviointiin, opastamiseen ja mahdollisten haittojen arvioimiseen. Klapitrainerina toimii puulämmityksen asiantuntija, Nuohousalan Keskusliiton OMAnuohooja.

Palvelua on pilotoitu Turun ja pk-seudun asuinalueilla vapaaehtoisten asukkaiden kanssa. Pilotointia on rahoittanut nyt päättynyt EAKR-rahoitteinen Kuivaa asiaa -hanke yhteistyössä Nuohoojien keskusliitto ry:n kanssa.

 

Lisää tietoa aiheesta vinkkejä löytyy osoitteesta: https://nuohoojat.fi/asukkaalle/lammitysvinkkeja/ 

 

 

 

ARKISTO