Pöllömpikin tajuaa että ilmanlaatu vaikuttaa ihmisten hyvinvointiin. Tuoksuuko ilmassa merituuli vai katupöly?

* Lataa AR Sovellus Android-laitteille Play-kaupassa 

* Lataa AR Sovellus iOS laitteille App Storessa

Hyvän Ilman Jätkäsaari on UIA HOPE -ilmanlaatuhankkeessa toteutettava kokeilu, jonka toteuttavat Playsign ja Indoors yhteistyössä Forum Virium Helsingin, Helsingin kaupungin sekä HSY:n asiantuntijoiden kanssa.

Kokeilun ideana on mahdollistaa kaupunkilaisille helppo tapa antaa palautetta koetusta paikallisesta ilmanlaadusta. Kokeilussa Jätkäsaaren alueen viiteen infopyloniin kiinnitetään kokeilusta kertovat pöllöjulisteet. Pöllöjulisteiden QR-koodit aukaisevat paikkakohtaisen palautenäkymän, josta oman palautteen voi helposti antaa mobiililaitteella muutamalla napinpainalluksella. Saatu palaute koostetaan raporteiksi kaupungille, joka edelleen ohjeistaa esimerkiksi katupölyjen puhdistusta.

Sovelluksen palautenäkymä näyttää reaaliaikaisesti paikkakohtaisen ilmanlaatuindeksin. Sovellus hyödyntää Ilmatieteenlaitoksen Enfuser 2.0 fuusiomallia, joka sisältää ilmanlaatuennusteen ja paikkatietoa ilmanlaadusta. Ilmanlaatuindeksi vaihtelee hyvästä erittäin huonoon ja se kuvaa sen hetkistä ilmanlaatua suhteutettuna ohje- ja raja-arvoihin sekä terveysvaikutuksiin. Ilmanlaatuindeksi ottaa huomioon mm. rikkidioksidin, typpidioksidin ja erikokoiset pienhiukkaset. Ilmanlaatuindeksiä voi laajemmin tarkastella HSY:n karttapohjaisessa Ilmanlaatupalvelussa, jossa on myös ajankohtaista tietoa ilmanlaadusta.

Hyvän Ilman Jätkäsaari -kokeilussa on mahdollista myös tarkastella ilmanlaatudatan visualisointia lisätyn todellisuuden keinoin (AR). AR-näkymän käyttö vaatii sovelluksen asentamisen, mutta tulossa on myöhemmin myös web-selainpohjainen AR. Sovellus on saatavilla Androidille Google Play Storesta ja sekä iOS-laitteille AppStoresta. AR:n käyttö toimii samojen infopylonien julisteiden QR-koodien kautta: sovellus käyttää mobiililaitteen kameraa, ja kun kuvasta tunnistetaan pöllöjuliste ja QR-koodi, tulee ilmanlaatuindeksi näkyviin maisemaan sijoittuvina väritettyinä pylväinä. Sovellus näyttää oletuksena reaaliaikaisen datan, mutta sillä voi katsoa myös muutamia tunteja taaksepäin sekä ennusteena eteenpäin. Jatkossa sovellukseen lisätään tuki paikannukselle niin, että AR-näkymä toimii missä tahansa.

Pyloni Pollo

Kuvat: (c) Playsign 2021