Kohdennettua katujen pesua Jätkäsaaressa

Helsingin Jätkäsaaren rakentuminen jatkuu pitkälle kuluvan vuosikymmenen loppuun ja siten toimenpiteitä alueella ilmanlaatua heikentävän työmaapölyn leviämisen hallitsemiseksi on jatkettava ja kehitettävä edelleen. Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) on tehnyt jaksoittaisesti kohdennettua työmaapölymittausta Atlantinkadulla vuodesta 2019 lähtien

Helsingin kaupungin vetämän HOPE-ilmanlaatuhankkeen toimesta tehostamme kesien 2020 ja 2021 aikana pilottiluonteisesti katuverkoston ylläpitoa Jätkäsaaressa työmaatoiminnan myötä syntyvän pölyn leviämisen lieventämiseksi. STARA:n painepesevä imulakaisukone (PIMU) tulee pesemään viikoittain valikoituja katuosuuksia Jätkäsaaressa ja tarvittaessa suoritamme erikseen myös pölynsidontaa ruiskutettavalla suolaliuoksella. Samalla laajennamme Jätkäsaaressa kiinteiden ilmanlaadun seurantalaitteiden verkostoa. Näin saavutamme laajemman ja yksityiskohtaisemman kokonaiskuvan Jätkäsaaren paikallisesta ilmanlaadusta ja sen haasteita. 

HOPE-hanke on järjestänyt kevään katupölykaudella maalis-huhtikuussa vastaavia paikalliseen ilmanlaadun mittaamiseen sidottuja kokeiluluonteisia kohdennettuja katujen pesuja Vallilassa vuosina 2020 ja 2021.

Hankkeen ilmanlaatutoimenpiteet jatkuvat vuoden 2021 loppuun.  

 

ARKISTO