Klapitrainer-neuvontapalvelu

Pientalojen lämmityskaudella Tulisijojen pienhiukkaspäästöt voivat nousta tiiviillä pientaloalueella ajoittain erittäin korkeiksi huonontaen paikallista ilmanlaatua sekä koko alueen elämänlaatua.

HOPE-hanke toteuttaa yhteistyössä Fina Pipor-nuohousyrityksen kanssa Klapitrainer-neuvontapalvelun lokakuun 2021 aikana Helsingissä. Nuohouksen yhteydessä toteutettavassa palvelussa arvioidaan tulisijan kuntoa nuohoojan kanssa yhdessä ja nuohooja antaa ammattilaisen neuvoja sekä hyviä vinkkejä tulisijan parhaaseen mahdolliseen käyttöön.

Klapitrainer-palvelu on kehitetty tukemaan asukasta energiatehokkaan ja ympäristöystävällisen puunpolton osaajaksi ja siten vähentämään puunkäytöstä johtuvia ympäristö- ja terveyshaittoja. Kuivan ja laadukkaan polttopuun taitava käyttö vähentää päästöjä kotitalouksien puunpoltosta, jotka aiheuttavat 60 % Suomen mustan hiilen päästöistä. Palvelu antaa asiakkaalle osaamista ja tietoutta oman tulisijansa parhaasta mahdollisesta käyttötavasta.

Klapitrainer on maksuton lisäpalvelu, joka edellyttää lokakuun aikana toteutettavan nuohouksen tilaamista Fina Pipor Oy:ltä. Palvelu toteutetaan osana hankkeen Oma ilmanlaatu-äänestyksessä asukkaiden valitsemia ilmanlaatutoimenpiteitä.  

Lue lisää: https://nuohoojat.fi/klapitrainer/

 Fina Pipor Oy: https://www.finapipor.fi/  

ARKISTO