Nopeusnäytöt Jätkäsaaressa, Vallilassa ja Pakilassa

Oma Ilmanlaatu-äänestyksessä asukkaiden valitsemana Helsingin kaupungin ilmanlaatutoimenpiteenä hankitut ajoneuvojen nopeuden tunnistusjärjestelmät nopeusnäyttöineen on asennettu paikoilleen marraskuun lopussa.  

Kaikkien kolmen HOPE-hankkeen kohdealueina olleiden Jätkäsaaren, Vallilan ja Pakilan seudun asukkaat äänestivät nopeusnäytöt omaan kaupunginosaansa. Näyttöjä on kaksi kappaletta kaikissa kaupunginosissa.

Toimenpiteen tavoitteena on muistuttaa autoilijoita nopeusrajoitusten noudattamisen tärkeydestä ja edistää liikenneturvallisuutta sekä ennakoivaa ajotapaa. Ennakoiva tasanoupeuksinen ajotapa vähentää osaltaan ilmanlaatua heikentäviä päästöjä sekä katupölyn muodostumista, joita aiheutuu ajoneuvojen kiihdytyksistä ja jarrutuksista.   

Näytöille etsittiin parhaat mahdolliset paikat sellaisilta asuinkatujen osuuksilta, joilla nopeusrajoitukset ylittävät ajonopeudet on yleisesti tunnistettu ongelmana ja joilla ei ole liikennevaloja säätelemässä liikenteen nopeutta.

Näytöt sijaitsevat pareina Pakilassa Pakilantien etelä- ja pohjoispäissä, Vallilassa Mäkelänkadun eteläpäässä sekä Jätkäsaaressa Atlantinkadulla. Jätkäsaaressa ja Pakilassa sijaitsee myös jo aiemmin asennettuja vastaavia näyttöjä. 

Järjestelmät näyttöineen ovat täysin autonomisia ja keräävät omilla aurinkopaneeleillaan kaiken käyttämänsä energian.  Järjestelmät keräävät myös dataa ohiajavienajoneuvojen nopeudesta, jota kaupunki hyödyntää liikennesuunnittelussa. Järjestelmien asennus viivästyi jonkin verran maailmanlaajuisen korona-pandemian aiheuttamien saatavuus- ja toimitusongelmien vuoksi. Järjestelmät siirtyvät Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimialan hallinoitavaksi HOPE-hanke päättyessä huhtikuussa 2022. 

Kuvat: UIA HOPE-hanke / Helsingin kaupunki 2021

ARKISTO