Urbaani ilmanlaatu 2.0 -hanke käynnistyy

Helsingin yliopiston, Ilmatieteen laitoksen ja Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY:n yhteinen Urbaani ilmanlaatu 2.0 -projekti jatkaa UIA HOPE-hankkeen työtä ja tuo ajantasaista tietoa ilmanlaadusta pääkaupunkiseudun asukkaille, viranomaisille ja yrityksille. 

Tiedot ja ennusteet ilmanlaadusta auttavat kansalaisia välttämään ilmansaasteita ja viranomaisia parantamaan ilmanlaatua. Tarve on kova: ilmansaasteet aiheuttavat maailmanlaajuisesti noin seitsemän miljoonaa kuolemaa vuosittain, mikä on enemmän kuin esimerkiksi tupakoinnista johtuvat kuolemat. 

Yrityksille kasvava tietous ilmansaasteiden terveysvaikutuksista aiheuttaa tiukkenevia rajoituksia. Samalla ilmansaasteisiin liittyviin ongelmiin vastaaminen avaa niille kuitenkin mahdollisuuksia toimia alansa edelläkävijöinä.

Urbaani ilmanlaatu 2.0 -projektissa rakennetaan data-alusta, joka tarjoaa avoimia havaintoja ja tuloksia ilmanlaadusta ymmärrettävästi ja helppokäyttöisesti. Data perustuu mittauksiin ja mallinnukseen. Lisäksi projektissa kehitetään uusia ilmanlaatusuureita, jotka auttavat arvioimaan ilmakehän pienhiukkasten terveysvaikutuksia. 

Projekti luo vuorovaikutusta tutkijoiden, kaupunkilaisten, sovelluskehittäjien ja yritysten välille. Näin hankkeessa etsitään datalle uusia käyttömahdollisuuksia. Yksi esimerkki on GreenPaths – puhtaan ilman reittiopas, jota jatkokehitetään parhaillaan.

Vaikka projekti toteutetaan pääkaupunkiseudulla, projektissa kehitetty data-alusta voidaan ottaa käyttöön missä tahansa kaupungissa. Projekti yhdistää monitieteellisesti Helsingin yliopiston, Ilmatieteen laitoksen ja HSY:n maailman huippua olevan ilmanlaatuosaamisen. 

Hanke on osa Teknologiateollisuuden 100-vuotissäätiön ja Jane ja Aatos Erkon säätiön rahoittamaa vuoden 2021 Tulevaisuuden tekijät -ohjelmaa.

 

 

ARKISTO