HOPE-ilmanlaatusensorin käyttäjäkokemusvideo on julkaistu

Asukkaat mittasivat paikallista ilmanlaatua Jätkäsaressa, Vallilassa sekä Pakilan seudulla Helsingissä kannettavilla sensorilaitteilla osana Urban Innovative Action – Healthy Outdoor Premises for Everyone HOPE -hanketta vuosina 2019-2021.

Lähes 150 Helsinkiläistä osallistui yhteensä seitsemään mittauskampanjaan kolmen vuoden aikana. Mittauksiin osallistuneet asukkaat saivat mukana kannettavilla pienillä sensorilaitteilla reaaliaikaista tietoa oman ympäristönsä ilmanlaadusta sekä altistumisestaan ilman epäpuhtauksille.  HOPE-hankkeen sensorilaitteet kehitti Helsingin yliopiston Megasense-ohjelma hanketta varten. 

Videolla kolme hankkeen mittauksiin osallistunutta Helsinkiläistä kertoo kokemuksestaan, odotuksistaan sekä siitä mitä he hankkeessa oppivat oman kaupunginosansa ilmanlaadusta. 

Aiemmin julkaistu Näe mitä hengität-video esittelee sensorilaitteen käyttöä.  

 

ARKISTO