ilman
laatu.eu

ilmanlaatu.eu

Urban Innovative Action – Healthy Outdoor Premises for Everyone HOPE -hanke kehittää uutta ilmanlaadun täsmätietoa ja sen innovatiivista hyödyntämistä kaupunginosa- ja asukastasolla. Ilmanlaatua mitataan sekä kiinteästi asennetuilla että kannettavilla henkilökohtaisilla ilmanlaatusensoreilla.  Hankkeessa etsitään ratkaisuja ilmanlaadun parantamiseen Helsingissä ja otetaan käyttöön osallistavan budjetoinnin kokeilumalli, jossa kohdealueiden asukkaat vaikuttavat parhaimpien keinojen valintaan. 

 

HOPE-hankkeen rahoittavat yhdessä Euroopan aluekehitysrahaston Urban Innovative Actions Initiative sekä hankekonsortioon osallistuvat organisaatiot

UIA HOPE – kumppanit

Helsingin kaupunki:

Helsingin kaupungin elinkeino-osasto huolehtii kaupungin elinkeino-, innovaatio- ja kilpailukykypolitiikasta, yrittäjyyden edistämisestä, työllisyys- ja maahanmuuttoasioista, kansainvälisistä asioista sekä EU-hankerahoituksen koordinoinnista. UIA HOPE –hankkeen päävastuu on Helsingin kaupungilla. Hanke toimii Innovaatiot ja uudet kokeilut –yksikön alla.

Yhteystiedot:

Projektipäällikkö Jussi Kulonpalo, jussi.kulonpalo@hel.fi, +358 40 569 2561
Projektiasiantuntija Jukka Limo, jukka.limo@hel.fi, +358 40 4843827   
Lisätietoa

 

Helsingin yliopisto:

Helsingin yliopisto on kansainvälinen tiedeyhteisö, joka on toistuvasti maailman sadan parhaan yliopiston joukossa. Helsingin yliopiston Ilmakehätieteiden keskus (INAR), Tietojenkäsittelytieteen osasto sekä Geotieteiden ja maantiedon osasto kehittävät HOPE-projektissa 5G-verkon käyttöä, yksilötason ilmanlaatumonitorointia sekä uutta ilmanlaatuindeksiä.

Yhteystiedot:

Ilmakehätieteiden professori Tuukka Petäjä, tuukka.petaja@helsinki.fi, +358 50 415 5278

Projektikoordinaattori Krista Luoma, krista.q.luoma@helsinki.fi, +358 50 535 9173

MegaSense, Projektipäällikkö Maria Linkoaho-Nordling, maria.linkoaho-nordling@helsinki.fi, +358 50 415 1093

 

Megasense: https://www.helsinki.fi/en/researchgroups/sensing-and-analytics-of-air-quality
SMEAR: https://www.atm.helsinki.fi/SMEAR/
INAR: https://www.helsinki.fi/en/inar-institute-for-atmospheric-and-earth-system-research
Department of Computer Science: https://www.helsinki.fi/en/computer-science
Department of Geosciences and Geography: https://www.helsinki.fi/en/faculty-of-science/faculty/geosciences-and-geography

 
Vaisala:

Vaisala tarjoaa uusinta teknologiaa ilmanlaadun valvontaan sekä ilman laadun valvonnan, arvioinnin ja ennustamisen kannalta olennaisten ilmastollisten sääolosuhteiden mittaamiseen. UIA HOPE –hankkeessa hyödynnetään Vaisalan tuottamaa ilmanlaadun sensoriteknologiaa.

Yhteystiedot:

Business Development Manager Mikko Laakso, mikko.laakso@vaisala.com, +358 40 561 5700
Lisätietoa

 

HELSINGIN SEUDUN YMPÄRISTÖPALVELUT HSY:

Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY on kuntayhtymä, joka tuottaa vesihuollon ja jätehuollon palveluja sekä tietoa pääkaupunkiseudusta ja ympäristöstä. HSY vastaa pääkaupunkiseudun ilmanlaadun seurannasta ja ilmanlaatutiedotuksesta.

Yhteystiedot:

Ilmansuojeluasiantuntija Jarkko Niemi, jarkko.niemi@hsy.fi, +358 50 352 0593
Lisätietoa

Ilmatieteen laitos:

Ilmatieteen laitoksen tehtävänä on tuottaa laadukasta havainto- ja tutkimustietoa ilmakehästä ja meristä. Tämän osaamisensa laitos yhdistää palveluiksi, joita se tuottaa yleisen turvallisuuden edistämiseksi sekä yhteiskunnan ja ympäristön hyvinvoinnin lisäämiseksi ottaen huomioon varautumistarpeet. UIA HOPE –hankkeessa Ilmatieteenlaitos on mukana ilmanlaatudatan analysoinnin ja mittauksen sekä tekoälyn kehittämisessä.

Yhteystiedot:

Projektipäällikkö Ari Karppinen, ari.karppinen@fmi.fi, +358 29 539 5453

ENFUSER: https://en.ilmatieteenlaitos.fi/environmental-information-fusion-service
SILAM: http://silam.fmi.fi/
Ilmanlaatu nyt: https://ilmatieteenlaitos.fi/ilmanlaatu

Useless:

UseLess on elinkaarimallinnukseen erikoistunut ympäristöalan asiantuntijayritys. Noudatamme alan parhaita standardeja ja viimeisintä tutkittua tietoa ja autamme yrityksiä ymmärtämään ilmastovaikutuksiaan. HOPE-hankkeessa olemme mukana luomassa alustaa ja mallia, joka kannustaa tekemään ilmanlaatutekoja arjessa, näyttää omien tekojen vaikutuksen ja antaa mahdollisuuden vaikuttaa omalla alueella tehtäviin ilmanlaaturatkaisuihin.

Yhteystiedot:

CEO Maija Leino, maija.leino@useless.fi, +358 44 216 1611

Lisätietoa

 

FORUM VIRIUM HELSINKI:

Forum Virium Helsinki on Helsingin kaupungin innovaatioyhtiö, joka tekee Helsingistä maailman toimivimman älykaupungin yhteistyössä yritysten, tiedeyhteisön, kaupungin ja kaupunkilaisten kanssa. UIA HOPE –hankkeessa Forum Virium on vastuussa kaupunkilaisten rekrytoinneista sekä innovatiivisten ratkaisujen jalkauttamisesta kohdealueilla kokeilualustatoiminnan kautta.

Yhteystiedot:

Projektipäällikkö Ville Nousiainen, ville.nousiainen@forumvirium.fi, +358 40 646 4442
Projektikoordinaattori, Noora Reittu, noora.reittu@forumvirium.fi, +358 40 848 1343

Lisätietoa

 

Ilmanlaatujoukot: https://forumvirium.fi/ilmanlaadulla-on-merkitysta/