ilman
laatu.eu

ilmanlaatu.eu

Urban Innovative Action – Healthy Outdoor Premises for Everyone HOPE -hanke kehittää uutta ilmanlaadun täsmätietoa ja sen innovatiivista hyödyntämistä kaupunginosa- ja asukastasolla. Ilmanlaatua mitataan sekä kiinteästi asennetuilla että kannettavilla henkilökohtaisilla ilmanlaatusensoreilla.  Hankkeessa etsitään ratkaisuja ilmanlaadun parantamiseen Helsingissä ja otetaan käyttöön osallistavan budjetoinnin kokeilumalli, jossa kohdealueiden asukkaat vaikuttavat parhaimpien keinojen valintaan. 

 

HOPE-hankkeen rahoittavat yhdessä Euroopan aluekehitysrahaston Urban Innovative Actions Initiative sekä hankekonsortioon osallistuvat organisaatiot

UIA HOPE – kumppanit

Helsingin kaupunki:

Helsingin kaupungin elinkeino-osasto huolehtii kaupungin elinkeino-, innovaatio- ja kilpailukykypolitiikasta, yrittäjyyden edistämisestä, työllisyys- ja maahanmuuttoasioista, kansainvälisistä asioista sekä EU-hankerahoituksen koordinoinnista. UIA HOPE –hankkeen päävastuu on Helsingin kaupungilla. Hanke toimii Innovaatiot ja uudet kokeilut –yksikön alla.

Yhteystiedot:

Projektipäällikkö Jussi Kulonpalo, jussi.kulonpalo@hel.fi, +358 40 569 2561
Projektikoordinaattori Essi Haapaniemi, essi.haapaniemi@hel.fi, +358 40 357 0039 (mediayhteydenotot)
Lisätietoa

 

Helsingin yliopisto:

Helsingin yliopisto on kansainvälinen tiedeyhteisö, joka on toistuvasti maailman sadan parhaan yliopiston joukossa. Helsingin yliopiston Ilmakehätieteiden keskus (INAR), Tietojenkäsittelytieteen osasto sekä Geotieteiden ja maantiedon osasto kehittävät HOPE-projektissa 5G-verkon käyttöä, yksilötason ilmanlaatumonitorointia sekä uutta ilmanlaatuindeksiä.

Yhteystiedot:

Ilmakehätieteiden professori Tuukka Petäjä, tuukka.petaja@helsinki.fi, +358 50 415 5278

Projektikoordinaattori Salla Sillanpää, salla.sillanpaa@helsinki.fi, +358 50 462 4379

MegaSense, Projektipäällikkö Maria Linkoaho-Nordling, maria.linkoaho-nordling@helsinki.fi, +358 50 415 1093

 

Megasense: https://www.helsinki.fi/en/researchgroups/sensing-and-analytics-of-air-quality
SMEAR: https://www.atm.helsinki.fi/SMEAR/
INAR: https://www.helsinki.fi/en/inar-institute-for-atmospheric-and-earth-system-research
Department of Computer Science: https://www.helsinki.fi/en/computer-science
Department of Geosciences and Geography: https://www.helsinki.fi/en/faculty-of-science/faculty/geosciences-and-geography

 
Vaisala:

Vaisala tarjoaa uusinta teknologiaa ilmanlaadun valvontaan sekä ilman laadun valvonnan, arvioinnin ja ennustamisen kannalta olennaisten ilmastollisten sääolosuhteiden mittaamiseen. UIA HOPE –hankkeessa hyödynnetään Vaisalan tuottamaa ilmanlaadun sensoriteknologiaa.

Yhteystiedot:

Business Development Manager Mikko Laakso, mikko.laakso@vaisala.com, +358 40 561 5700
Lisätietoa

 

HELSINGIN SEUDUN YMPÄRISTÖPALVELUT HSY:

Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY on kuntayhtymä, joka tuottaa vesihuollon ja jätehuollon palveluja sekä tietoa pääkaupunkiseudusta ja ympäristöstä. HSY vastaa pääkaupunkiseudun ilmanlaadun seurannasta ja ilmanlaatutiedotuksesta.

Yhteystiedot:

Ilmansuojeluyksikön päällikkö Maria Myllynen, maria.myllynen@hsy.fi, +358 44 564 3748
Lisätietoa

Ilmatieteen laitos:

Ilmatieteen laitoksen tehtävänä on tuottaa laadukasta havainto- ja tutkimustietoa ilmakehästä ja meristä. Tämän osaamisensa laitos yhdistää palveluiksi, joita se tuottaa yleisen turvallisuuden edistämiseksi sekä yhteiskunnan ja ympäristön hyvinvoinnin lisäämiseksi ottaen huomioon varautumistarpeet. UIA HOPE –hankkeessa Ilmatieteenlaitos on mukana ilmanlaatudatan analysoinnin ja mittauksen sekä tekoälyn kehittämisessä.

Yhteystiedot:

Projektipäällikkö Ari Karppinen, ari.karppinen@fmi.fi, +358 29 539 5453

ENFUSER: https://en.ilmatieteenlaitos.fi/environmental-information-fusion-service
SILAM: http://silam.fmi.fi/
Ilmanlaatu nyt: https://ilmatieteenlaitos.fi/ilmanlaatu

Useless:

Useless Company on suomalainen start-up, joka kannustaa kuluttamaan vähemmän ja sijoittamaan säästöjä kestävyyttä edistäen. Kehitämme helppoa ja hauskaa tapaa elää ilmastomyönteisemmin säästämällä sekä kuluttamalla vähemmän. HOPE-hankkeessa olemme mukana luomassa alustaa ja mallia, joka kannustaa tekemään ilmanlaatutekoja arjessa, näyttää omien tekojen vaikutuksen ja antaa mahdollisuuden vaikuttaa omalla alueella tehtäviin ilmanlaaturatkaisuihin.

Yhteystiedot:

CEO Maija Leino, maija.leino@useless.fi, +358 44 216 1611
Account Manager Paavo Tertsunen, paavo.tertsunen@useless.fi, +358 45 783 44734

Lisätietoa

 

FORUM VIRIUM HELSINKI:

Forum Virium Helsinki on Helsingin kaupungin innovaatioyhtiö, joka tekee Helsingistä maailman toimivimman älykaupungin yhteistyössä yritysten, tiedeyhteisön, kaupungin ja kaupunkilaisten kanssa. UIA HOPE –hankkeessa Forum Virium on vastuussa kaupunkilaisten rekrytoinneista sekä innovatiivisten ratkaisujen jalkauttamisesta kohdealueilla kokeilualustatoiminnan kautta.

Yhteystiedot:

Projektipäällikkö Pekka Niskasaari, pekka.niskasaari@forumvirium.fi, +358 40 585 9110
Yhteisömanageri Ville Nousiainen, ville.nousiainen@forumvirium.fi, +358 40 646 4442 (Ilmanlaatujoukot)

Lisätietoa

 

Ilmanlaatujoukot: https://forumvirium.fi/ilmanlaadulla-on-merkitysta/