Kokeilu käynnistyi marraskuussa 2020 asukasäänestyksellä ja valitut toimenpiteet päättyvät  vuoden 2021 loppuun mennessä.

laatikko

Oma ilmanlaatu on Healthy Outdoor Premises for Everyone HOPE -hankkeen osallistuvan budjetoinnin ideaan löyhästi pohjautuva kokeilu, jossa on pyritty yhdistämään asukkaiden osallistaminen, ilmanlaadusta viestiminen sekä yritysyhteistyö.  Kokeilun ensisijaisena tavoitteena on ollut parantaa Helsingin ilmanlaatua tarjoamalla tietoa ja keinoja miten jokainen voi vähentää ilmanlaatua heikentäviä päästöjä sekä tarjota mahdollisuus päättää äänestämällä ilmanlaadun parantamiseen tähtäävistä kaupungin toimenpiteistä Helsingissä. 

Hankkeen kohdealueita ovat Jätkäsaari, Vallila sekä Pakilan seutu. Oma ilmanlaatu-kokeilussa kolmen kaupunginosan asukkaille on tarjottu mahdollisuus äänestää oman asuinalueen haasteisiin räätälöidyistä ilmanlaatua parantavista toimenpiteistä sekä asukkaille suunnatuista henkilökohtaisista toimenpiteistä. Kaupunginosakohtaiset toimenpiteet suunniteltiin kunkin alueen erityisiä haasteita silmällä pitäen yhdessä HOPE-hankekonsortion asiantuntijoiden kanssa. Osana kokeilua  kaupunkilaisille tarjottu väylä esittää omia ideoitaan teoiksi muille asukkaille sekä toimenpiteiksi Helsingin kaupungille. Äänestys toteutettiin marraskuun ja joulukuun 2020 puolivälin välisenä aikana ja toteutettavaksi valikoituneet toimenpiteet on toteutettu vuoden 2021 aikana. 

Kokeilun tarkoituksena on ollut kokonaisuudessaan mahdollistaa ennakkoluuloton kokeileminen, yhteiskehittäminen sekä yhteinen oppiminen. Hankkeen kohteena olevat kaupunginosat toimivat kokeilualustoina. Yhdessä ja jokainen omilla valinnoillamme voimme kehittää Helsingistä entistäkin paremman paikan elää ja asua kaikille. 

Hankkeessa on mitattu samaan aikaan paikallista ilmanlaatua kolmen tiheän paikallisen mittausverkon sekä vapaaehtoisten asukkaiden kanssa kannettavilla sensorilaitteilla ja toteutettujen toimenpiteiden vaikuttavuuden arvioimiseksi sekä kerätty asukaspalautetta toimenpiteistä. Vaikuttavimmat toimenpiteet pyritään myöhemmin tuomaan käyttöön Helsingissä  laajemminkin siellä missä niistä on eniten hyötyä. 

Äänestuksen toteuttamista varten hankkeen kehittämän Oma ilmanlaatu -palvelun  Teot-tietopankki tarjoaa mahdollisuuden tarkastella omien arjen valintojen vaikutusta ilmanlaatua heikentävien päästöjen muodostumiseen. Löydät palvelusta tietoa aiheesta sekä käytännön vinkkejä omien arkisten valintojesi ja tekojesi tuottamien päästöjen vähentämiseen. 

 

Oma ilmanlaatu-äänestyksessä valitut ja toteutetut toimenpiteet:

 1. Kaupunkipyörän kausimaksu veloituksetta kaudeksi 2021
 2. Sähkökäyttöisten kuormapyörien palvelu kesäksi 2021 Jätkäsaareen
 3. Viikoittainen katujen painepesu ja pölynsidonta kesän 2021 aikana Jätkäsaaressa 
 4. Alennus vaihtaessasi autosi nastarenkaat uusiin kitkarenkaisiin
 5. Tehostettua katujen painepesua kevään katupölykauden aikana Vallilassa
 6. Autojen nastarenkaiden tunnistusjärjestelmä Mäkelänkadulle
 7. Klapitrainer-nuohoojapalvelu tulisijaa käyttäville pientaloasujille
 8. Autojen nastarenkaiden tunnistusjärjestelmä Pakilaan
 9. Anna palautetta kaupungille paikallisen mobiilisovelluksella
 10. Vältä Jätkäsaaren ruuhkia mobiilisovelluksen avulla
 11. Nopeusnäyttöjä katujen varsille Jätkäsaaressa, Vallilassa sekä Pakilassa  

ARKISTO