laatikko

Oma ilmanlaatu on Healthy Outdoor Premises for Everyone HOPE -hankkeen osallistuvan budjetoinnin ideaan pohjautuva kokeilu.  Tavoitteena on parantaa Helsingin ilmanlaatua tarjoamalla tietoa ja keinoja miten jokainen voi vähentää ilmanlaatua heikentäviä päästöjä sekä tarjota mahdollisuus päättää äänestämällä ilmanlaadun parantamiseen tähtäävistä kaupungin toimenpiteistä Helsingissä. Oma ilmanlaatu tarjoaa kaupunkilaisille myös väylän esittää omia ideoitaan teoiksi muille asukkaille ja toimenpiteiksi Helsingin kaupungille.

HOPE-hankkeen kohdealueita ovat Jätkäsaari, Vallila sekä Pakilan seutu. Oma ilmanlaatu tarjosi vuoden 2020 lopussa näiden kolmen kaupunginosan asukkaille mahdollisuuden äänestää oman asuinalueen haasteisiin räätälöidyistä ilmanlaatua parantavista toimenpiteistä sekä asukkaille suunnatuista henkilökohtaisista toimenpiteistä. Kaupunginosakohtaiset toimenpiteet on suunniteltu kunkin alueen erityisiä haasteita silmällä pitäen yhdessä HOPE-hankekonsortion asiantuntijoiden kanssa. Äänestys toteutettiin marraskuun ja joulukuun 2020 puolivälin välisenä aikana ja toteutettavaksi valikoituneet toimenpiteet toteutetaan vuoden 2021 loppuun mennessä. 

Oma ilmanlaatu -palvelun edelleen avoinna oleva Teot-osio tarjoaa mahdollisuuden tarkastella omien arjen valintojen vaikutusta ilmanlaatua heikentävien päästöjen muodostumiseen. Löydät palvelusta tietoa aiheesta sekä käytännön vinkkejä omien arkisten valintojesi ja tekojesi tuottamien päästöjen vähentämiseen.

Kokeilun tarkoituksena on kokonaisuudessaan mahdollistaa ennakkoluuloton kokeileminen, yhteiskehittäminen sekä yhteinen oppiminen. Hankkeen kohteena olevat kaupunginosat toimivat kokeilualustoina. Yhdessä ja jokainen omilla valinnoillamme voimme kehittää Helsingistä entistäkin paremman paikan elää ja asua kaikille. Mittaamme paikallista ilmanlaatua kolmen tiheän paikallisen mittausverkon sekä vapaaehtoisten asukkaiden kanssa kannettavilla sensorilaitteilla ja arvioimme toteuttamiemme toimenpiteiden vaikutuksia ilmanlaatuun sekä keräämme asukkailta palautetta toimenpiteistä. Vaikuttavimmat toimenpiteet pyritään myöhemmin tuomaan käyttöön Helsingissä  laajemminkin siellä missä niistä on eniten hyötyä. 

 

Oma ilmanlaatu-äänestyksessä annetut äänet on laskettu. Suosituimmat ehdotetut toimenpiteet järjestyksessä: 

 1. Kaupunkipyörän kausimaksu veloituksetta kaudeksi 2021
 2. Sähkökäyttöisten kuormapyörien palvelu kesäksi 2021 Jätkäsaareen
 3. Viikoittainen katujen painepesu ja pölynsidonta kesän 2021 aikana Jätkäsaaressa
 4. HSL:n matkakortti ja 30 päivää kautta maksutta autoilijoille
 5. Alennus vaihtaessasi autosi nastarenkaat uusiin kitkarenkaisiin
 6. Väliaikainen asfalttipäällyste rakennustyömaiden yhteydessä estämässä pölyämistä Jätkäsaaressa
 7. Sähkökäyttöisten kuormapyörien palvelu kesäksi 2021 Vallilan seudulle
 8. Tehostettu katujen painepesu kevään katupölykauden aikana Pakilassa
 9. Tehostettua katujen painepesua kevään katupölykauden aikana Vallilassa
 10. Autojen nastarenkaiden tunnistusjärjestelmä Mäkelänkadulle
 11. Klapitrainer-nuohoojapalvelu tulisijaa käyttäville pientaloasujille
 12. Autojen nastarenkaiden tunnistusjärjestelmä Pakilaan
 13. Anna palautetta kaupungille paikallisen mobiilisovelluksella
 14. Vältä Jätkäsaaren ruuhkia mobiilisovelluksen avulla
 15. Esipestyä pölyämätöntä hiekoitussepeliä taloyhtiöille Vallilassa
 16. Nopeusnäyttöjä katujen varsille Jätkäsaaressa


Mitä tapahtuu seuraavaksi?

Äänestyksessä menestyneet toimenpiteet toteutetaan vuoden 2021 aikana, osa toimenpiteistä kuten esimerkiksi ajoneuvojen tunnistusjärjestelmien asentamisesta on jo pitkällä, osaa kuten katujen painepesuja Jätkäsaaressa ja Vallilassa olemme pilotoineet viime vuonna ja nyt laadimme tarkemmat suunnitelmat kesäksi 2021. Henkilökohtaiset toimenpiteet pyritään toteuttamaan jo kevään aikana ja olemme asiasta yhteydessä äänestäneisiin sähköpostitse.

Äänestämisen edellytyksenä oli vastaaminen Selvitä oma vaikutuksesi-kyselyyn. Hyödynnämme kyselyn tuloksia taustamateriaalina HOPE-hankkeen toimenpiteiden kehittämisessä. Annettujen äänien lisäksi kampanja tuotti paljon arvokasta palautetta, ideoita ja ehdotuksia huomioitaviksi kohteiksi sekä toimenpiteiksi tulevaisuudessa. Kaikki palaute on meille arvokasta kehittäessämme Helsingin kaupungin toimintaa. 

Kiitämme kaikkia osallistuneita ja äänestäneitä.

ARKISTO